Het aan- en afmelden en contributie

 

Het aan- en afmelden
Om te kijken of Scouting “iets" is kunnen kinderen of jongeren vier weken gratis meedraaien. Toch krijgen ze om administratieve redenen al vrij snel het aanmeldingformulier mee naar huis. Zodra dit formulier terug is bij de groep, is het lidmaatschap een feit.

Het afmelden van een activiteit gebeurt  bij de eigen leiding. Meestal is dit een vaste persoon. Dit is nodig voor eventuele inkopen, planning van het programma enz..  Daarom zouden we u willen vragen dit tijdig te doen. 

Het definitieve afmelden bij het verlaten van de groep gebeurt ook bij de eigen leiding. Het beste kunt u dit schriftelijk doen.  De contributieverplichting stopt dan automatisch na de maand waarin is opgezegd.

 

 

Contributie

Elke maand dient u contributie te betalen voor uw kind. De contributie bedraagt € 7,00  per maand en indien u meer als 1 kind bij onze Scouting heeft op hetzelfde adres, dan bedraagt de contributie voor elk volgend kind € 6,00  per maand. Indien u dus 2 kinderen bij onze Scouting heeft dan bedraagt de contributie € 13,00  per maand.

 

De contributie dient terecht te komen op onze bankrekening en deze is 12.62.12.368 t.n.v.  Scouting Fons Olterdissen o.v.v. de naam van uw kind(eren). Het is wenselijk de contributie tussen de 20e en 25e dag van elke maand te betalen.

 

 

Hoe kunt u de contributie betalen?
Wij doen geen automatische incasso, maar u kunt wel zelf een periodieke overboeking bij uw bank regelen. U gaat dan naar uw bank en u geeft de bank opdracht om elke maand op een bepaalde datum de contributie naar ons over te schrijven. Via internetbankieren kan natuurlijk ook. Daarna heeft u hier geen omkijken meer naar. Indien het contributiebedrag gewijzigd wordt of uw kind besluit onze scoutinggroep te verlaten, dient u dit door te geven aan uw bank.

Heeft u nog vragen over de contributie of contributiebetaling, dan kunt u altijd contact  opnemen met de penningmeester of de eigen staf.