Scoutingweetjes

 

Bagagelijst : hier Welke persoonlijke bagage heb ik nodig als ik op kamp ga?
Kaart en kompas : hier Cursus over gebruik kaart en kompas
Welpen : hier Het hoe en wat van de Welpen
Dasring : hier Dasring kwijt? Knoop er zelf een
Brandwonden : hier Heb je een brandwond? Dit moet je doen
Vuistregels bij tocht : hier Tochttechnieken in het kort
Materiaalbeheer :

 

hier Hoe ga je met materiaal om
Weetjes :

 

Y-X of X-Y ? De oorsprong van het stelsel was de spits van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. Daarom wordt ook wel gesproken van Amersfoortco÷rdinaten. De oorsprong van het assenstelsel is echter in de periode 1960-1978 verplaatst: 155 km naar het westen en 463 km naar het zuiden ( 120 km ten zuidoosten van Parijs, 1 km ten oosten van La Celle-Saint-Cyr) zodat de O.L.V.-toren nu de co÷rdinaten X = 155 000, Y = 463 000 heeft.

Door deze translatie heeft elk punt in Nederland nu altijd een positieve waarde voor x en y en is de kleinste waarde van de y-co÷rdinaat altijd groter dan de grootste x-co÷rdinaat. Hierdoor kan geen verwarring optreden tussen de x- en de y-co÷rdinaat, de x-waarde ligt namelijk tussen 0 en 300 km en de y-waarde tussen 300 en 620 km.